Şiddet Mağduru Kadınların Unutulma Hakkı

Ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan kadına şiddet hususuna dahil olan bir mağduriyet türü; hukuka aykırı olarak yapılan haberler ile bu kadınların kişilik haklarının ihlal edilmesidir. İhlallerin önlenmesi için yasal mevzuatımızdaki imkânların kullanımını sağlayacak somut mekanizmalara ve konuyu tüm mağduriyetleri kapsayacak şekilde giderecek toplumsal bilince ihtiyaç mevcuttur.

Makale linki: https://www.academia.edu/37672683/%C5%9Eiddet_Ma%C4%9Fduru_Kad%C4%B1nlar%C4%B1n_Unutulma_Hakk%C4%B1