Şiddet Mağduru Kadınların Unutulma Hakkı

Ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan kadına şiddet hususuna dahil olan bir mağduriyet türü; hukuka aykırı olarak yapılan haberler ile bu kadınların kişilik haklarının ihlal edilmesidir. İhlallerin önlenmesi için yasal mevzuatımızdaki imkânların kullanımını sağlayacak somut mekanizmalara ve konuyu tüm mağduriyetleri kapsayacak şekilde
Read More