Müvekkillerimizi, özellikle iş ağı sosyal medya platformu olan gerçek ve tüzel kişilerin fikri mülkiyet ihlali, siber suç ve diğer tüm olası dijital mağduriyetleri koruyacak ve çevrimiçi itibar yönetimlerini yürütecek çerçevede temsil ve danışmanlıklarını gerçekleştiriyoruz.