Siber suç soruşturma takip hizmeti, kritik bir teknik uzmanlık gerektiren bir alandır. Şüpheli, mağdur ve eylemin gerçek mahiyetine ilişkin kapsamlı ve hukuka uygunluk esasına dayalı bir veri edinme araştırması, dijital adli bilimler analizi ve dijital delil tespiti gerçekleştirilir. Elde edilen delillerin korunması ve ivedilikle dosyaya sunularak hak tesisinin gerçekleştirilmesi elzemdir.

Ekibimiz, dosya işletim sistemleri, donanım-yazılımlara teknik müdahaleye yetkin ilgi teknolojileri uzmanlarından, bilişim hukukçusu avukatlardan ve dijital adli bilimler analistlerinden oluşmaktadır.

Alanımız Kapsamı:

Dijital Adli Bilimler:

• Canlı Veri Adli Bilişim

• İşletim Sistemi Adli Bilişim (Mac, Windows, Linux, Unix)

• Dosya Sistemi Adli Bilişim

• Mobil Adli Bilişim

• Ağ Adli Bilişim

• Nesnelerin İnterneti (IoT) Adli Bilişim

• Bulut Adli Bilişim

• Şifreleme

Ağ İnceleme Yetkinliği: Ağ yöneticisi, veri alışverişi ve depolama için kullanılan iç ağları kurar ve yönetir, bu ağın analizi önem arz etmektedir. Kapalı bir ağda kötü amaçlı yazılım analizi, ağ tapalarının yapılandırılması hizmetimiz kapsamındadır.

• Canlı ağ veri toplama

• Ağ adli tıp ve trafik verisi analizi

• Siber suç soruşturmaları ve delil tespiti

Programlama ve script yazma: Script becerilerine sahip yazılım geliştiricileri, büyük veri miktarlarını işleyerek ve görselleştirerek, soruşturma kararlarına girdi sağlayarak soruşturmalara destek olmaktayız.

Python, JavaScript, Java veya C++ gibi programlama dilleri, veri kazıma, adli bilişim komutlarını scriptleme veya görsel panolar oluşturma gibi birçok amaç için kullanılabilir.

 

Özel Tür Siber Suç Vakaları: Bazı ağır vakalarda şu yetkinliklerimiz kullanılmaktadır:

  • OSINT
  • OSINT (Açık Kaynak İstihbarat)
  • Dark/Deep Web
  • Blok Zincir ve Kripto Varlık
  • Sızma Analizi ve Olay Yanıtı
  • Etik Hacking
  • Tehdit İstihbaratı
  • Kötü Amaçlı Yazılım Analizi
  • Tersine Mühendislik

Siber Suç Olay Yeri Yönetimi ve Elektronik Delil Tespiti: Elektronik delillerin tanımlanması ve elde edilmesi konusundaki standartlar ve karşılaştırmalı hukuktaki en iyi uygulamaları Türk hukukuna uyarlıyoruz.

Önceliğimiz elektronik delillerin korunması ve daha fazla analiz için güvenli bir şekilde saklanabilmesidir. İşbu süreç, elektronik delil içerebilecek cihazların toplanması, saklanması, transferi ve depolanmasını içerir.
Söz konusu süreçler, siber olay yerinde incelemeler yapılması ve mağdurlara hem teknik hem de hukuki destek sağlamayı içerir.
Siber suç soruşturması için kullandığımız yetkinlikler:
• İstihbarat toplama teknikleri
• Verinin işlenmesi ve yorumlanması, LE kaynaklarıyla çapraz referans yapma
• Şüphelilerin çevrimiçi ve çevrimdışı olarak izlenmesi
• Çevrimiçi gizli çalışma(undercover)
• Siber şüpheli sorgulama
• Siber Soruşturma risk yönetimi