Tüzel Kişi Verilerinin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu (KİTAP)

İşbu çalışma kapsamında, tüzel kişiler aleyhine maddi ve manevi zarar oluşturan veri güvenliği ihlallerinde idarenin sorumluluğu; idarenin yürüttüğü dijital kamu hizmetleri dolayısıyla edindiği tüzel kişi verilerini koruma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe aykırılıklar dolayısıyla meydana gelecek mali idari sorumluluk; tüzel kişiler tarafından ikame
Read More