Siber Musallat

Biri tarafından sürekli izlendiğini hissetmek, isimsiz çiçekler, anonim hesaplardan bitmek bilmeyen mesajlar.. Musallat meselesinin bir de dijital boyutuna bakalım. Hukuken “tek taraflı ısrarlı takip” olarak tanımlanan ve fakat ısrarcı mahiyetteki takibi fazlasıyla aşan, yapışmak ve mahvetmek üzere hedeflenmiş eylemler bütünlüğünün görüldüğü bir
Read More

Tüzel Kişi Verilerinin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu (KİTAP)

İşbu çalışma kapsamında, tüzel kişiler aleyhine maddi ve manevi zarar oluşturan veri güvenliği ihlallerinde idarenin sorumluluğu; idarenin yürüttüğü dijital kamu hizmetleri dolayısıyla edindiği tüzel kişi verilerini koruma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe aykırılıklar dolayısıyla meydana gelecek mali idari sorumluluk; tüzel kişiler tarafından ikame
Read More