Tüzel Kişi Verilerinin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu (KİTAP)

İşbu çalışma kapsamında, tüzel kişiler aleyhine maddi ve manevi zarar oluşturan veri güvenliği ihlallerinde idarenin sorumluluğu; idarenin yürüttüğü dijital kamu hizmetleri dolayısıyla edindiği tüzel kişi verilerini koruma yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe aykırılıklar dolayısıyla meydana gelecek mali idari sorumluluk; tüzel kişiler tarafından ikame edilebilecek tam yargı davaları minvalinde irdelenmiştir.

Link: https://www.adaletyayinevi.com.tr/tuzel-kisi-verilerinin-korunmasinda-idarenin-sorumlulugu-9786053009771