yazılım hizmet sözleşmesi

Yazılım Sözleşmelerinde Bulunması Gerekenler

Yazılım hizmet sözleşmeleri: bir yazılımın kullanımı, lisanslanması, fikri mülkiyet hakları, tarafların hak ve sorumlulukları gibi konuları düzenleyen ve birçok ihtilafı önleyen veya dava aşamasında esas alınan önemli hukuki belgelerdir.

Yazılım Hizmet Sözleşmelerinde bulunması gereken başlıklar şu şekildedir:

 1. Tanımlar: Sözleşmede yer alan terimlerin ve kavramların tanımlarını içeren bölüm.
 2. Tarafların Bilgileri: Sözleşmeyi imzalayan tarafların adı, adresi, iletişim bilgileri gibi temel bilgilerin yer aldığı bölüm.
 3. Amaç: Sözleşmenin amaç ve kapsamını açıklayan bölüm.
 4. Lisanslama ve Kullanım Hakları: Yazılımın lisanslama şartları, kullanım hakkı ve kısıtlamaları, telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler.
 5. Ücret ve Ödeme Koşulları: Yazılımın lisanslama veya kullanımı için belirlenen ücretlerin ve ödeme koşullarının belirtildiği bölüm.
 6. Destek ve Bakım Hizmetleri: Yazılımın destek ve bakım hizmetlerine ilişkin şartlar, süreler ve sağlanacak hizmetlerin belirtildiği bölüm.
 7. Sorumluluk Sınırlamaları ve İptal Koşulları: Tarafların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini sınırlayan hükümler, sözleşmenin nasıl sona erebileceğini ve iptal koşullarını açıklayan bölüm.
 8. Fikri Mülkiyet Hakları: Yazılımın fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler, tarafların haklarını koruyan hükümler ve telif hakkı bildirimleri.
 9. Veri Güvenliği ve Gizlilik: Müşteri verilerinin korunması, gizlilik politikaları, veri ihlalleri durumunda alınacak önlemler gibi konulara ilişkin hükümler.
 10. Yasal Uyumluluk: İlgili yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için tarafların taahhütleri ve gerekliliklerine ilişkin hükümler.
 11. Uyuşmazlık Çözümü: Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirten hükümler, tahkim veya mahkeme yargılaması gibi seçenekler.
 12. Genel Hükümler: Sözleşmenin geçerlilik süresi, değişiklik yapma yetkisi, tarafların bildirimler için kullanacağı yöntem ve tebligat adresleri ve sözleşmenin başka birine devrine ilişkin hükümler bu bölümde yer almalıdır.