“Deepfake” olarak tanımlanan manipüle edilmiş dijital içerikler aracılığıyla kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin görüntülerinin mahrem içeriklere dercedilmesi, kişilerin ağız senkronizasyonlarının da değiştirilerek konuşma içeriklerinin manipüle edildiği videolar, sıklıkla karşılaştığımız dava örneklerinin başlıcalarıdır.

İşbu deepfake manipülasyonunun toplumsal mahiyetteki etkilerinde ülkesel boyutta ayaklanmalar gibi toplu karanlık sonuçlara yol açılabildiği gibi, seçim güvenliği tehlikeye girebilir veya birey düzeminde mağdur aleyhine özel hayatın gizliliğinin ihlali, hakaret, kişisel verilere yönelik suçlar işlenebilir.

Deepfake konulu davalarımızda, TCK bağlamında suçlardan Ari olarak ivedi müdahale gerekliliklerinde tedbir süreçlerini en hızlı şekilde işletiyoruz.